text size

Současná situace olomouckých církví

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Současná situace olomouckých církví
Titile (in english):
The Actual Situation of the Churches in Olomouc
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Lucie Chamraďová
Supervisor:
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Opponent:
Dr. Vojtěch Eliáš, PhD.
Thesis Id:
18529
Faculty:
Protestant Theological Faculty (ETF)
Department:
Jabok (27-J)
Study programm:
Social Work (B7508)
Study branch:
Pastoral and Social Work (PSP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
13/09/2006
Defence result:
Excellent (A)
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Cílem mé práce bylo zjistit, jaké křesťanské církve existují v Olomouci a jaké vyvíjejí aktivity, tedy jakým způsobem jsou schopny uskutečňovat své poslání. Zároveň se snažím tuto práci také obohatit o pohled těch, kteří nejsou praktikujícími křesťany. Tzn. o pohled občanů města Olomouce, kteří se nehlásí k členství některé z křesťanských církví, právě na činnost těchto církví. Neboť jestliže mi při návštěvách jednotlivých církví jejich představitelé v různé formě sdělovali – naším hlavním úkolem je předávat Krista a jeho zvěst, pak bylo velmi zajímavé podívat se, jakým způsobem toto snažení hodnotí ti, kteří jsou v tomto smyslu jedni z nejcitlivějších. Totiž ti, kteří tuto zvěst nepřijali nebo se k ní oficiálním způsobem nepřihlásili. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
My finel work is called „Actual situation of churches in the tlen of Olomouc.“ I was interested in a sort of christian churches in Olomouc and their activities. I visited Olomouc´s churches, celebrations and I told to priests, pastores and with churchs. I asked them about church´s life, social nad charity work, activities for public, activities with another churches. I try to summarize information, which I took during my visit in the last chapter. I write about activities for community, activities for public and actions with another churches in the town of Olomouc. I write also about the opinions of „faithless people”about church´s work in Olomouc and church´s work in the sociaty. I made a list of questions and I gave it to „faithless people“. My finel work is divided into three parts. The first one is just theoretical. There is the basic information about the history of church, the structures of churches, the sphere of activities in church and oecumenism. The second part includes my practical work. I give overview the Churces in Olomouc and their work here. I desribe the whole situation of all the chuches here. The third part is a short summary about the actual situation of churches in the town of Olomouc. There is the offspring of exploration among the “faithless people”. I was interested in their opinions about churches working, about their knowledge of cherch´s work. This topic is very complicated and large therefore I give just a few answers and opinions here. That is why I can show only general deductions. After all this work is very important, in my opinion. Because it has never been written yet. I hope that this work can halp many people who are interested in churches in Olomouc. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Lucie Chamraďová 546 kB
Download Abstract in czech Lucie Chamraďová 151 kB
Download Abstract in english Lucie Chamraďová 151 kB
Download Supervisor's review PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 416 kB
Download Opponent's review Dr. Vojtěch Eliáš, PhD. 30 kB
Download Defence's report 262 kB