velikost textu

Zástupce ředitele a řízení pedagogického procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zástupce ředitele a řízení pedagogického procesu
Název v angličtině:
Deputy headmaster and management of the educational process
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Iva Vrbová
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
185284
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Řízení pedagogického procesu, pedagogický proces, zástupce ředitele, kurikulum, školní vzdělávací program, autoevaluace, hospitace, mateřská škola.
Klíčová slova v angličtině:
Management of the educational process, educational process, deputy headmaster, curriculum, school educational programme, self-evaluation, sitting in on classes, kindergarten.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Iva Vrbová 518 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 424 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB