velikost textu

Specifika slovní zásoby v českých rockových písní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika slovní zásoby v českých rockových písní
Název v angličtině:
Lexical specific features of Czech rock songs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Žalmanová
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Id práce:
185255
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lexikologie, slovní zásoba, Kabát, rockové písně, texty písní, propria, frazeologie, vulgarismy
Klíčová slova v angličtině:
lexicology, vocabulary, Kabát, rock songs, lyrics, proper nouns, phraseology, vulgarism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Žalmanová 850 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 157 kB