velikost textu

Vliv intervalu odpočinku na rychlou sílu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv intervalu odpočinku na rychlou sílu
Název v angličtině:
Influence interval of rest for speed strength
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karolína Tesařová
Vedoucí:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Id práce:
185233
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interval odpočinku, rychlá síla, silové schopnosti
Klíčová slova v angličtině:
rest interval, fast power, power ability
Abstrakt:
Abstrakt Název: Přehled prostředků pro nedestruktivní výzkum pod vodní hladinou. Cíle: Cílem bakalářské práce je na základě studia odborné literatury definovat a porovnat použití jednotlivých přístrojů sloužících k vyhledávání předmětů pod vodní hladinou. Metody: Práce je realizována jako přehledová studie analyzující dostupnou literaturu zabývající se výzkumem pod vodní hladinou. K získávání relevantních zdrojů byly použity jak literární tak internetové zdroje. Výsledky: Výsledkem je vyhodnocení přístrojů k vyhledávání předmětů pod vodní hladinou vzhledem k jejich předpokládanému použití a hledanému předmětu. Klíčová slova: Potápění, detektor kovu, magnetometr, sonar, sedimentový sonar
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Influence interval of rest for speed strength Objectives: The aim of this work is to find out an effect of different rest interval on the fast power during the exercise – squat and bench. Methods: An experiment was chosen as a method of empirical research. This is a measurement of fast power using a stopwatch. For the lower limbs was selected a squat back. The bench press was chosen for the upper limbs. STATISTICA 12 statistical software and Microsoft Excel 2003 spreadsheet software were used to process the results. Results: The best rest interval for the development of a fast power was the interval of 4 min for both exercises - squat, bench press. Differences in individual IO 2 and 4 min series showed material significance for the squat in the 2nd to 5th series and for the bench press in the 3rd to 6th series. Keywords: rest interval, fast power, power ability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Tesařová 2.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Tesařová 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Tesařová 252 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 152 kB