velikost textu

Svátostné manželství. Římskokatolická perspektiva, náměty pro manželskou spiritualitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svátostné manželství. Římskokatolická perspektiva, náměty pro manželskou spiritualitu
Název v angličtině:
Marriage as a Sacrament
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Andrášová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Tůmová
Oponent:
Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Id práce:
18522
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Všechny úvahy o svátosti manželství by měly začínat zohledněním výroků Písma. Co lze v Bibli o manželství nalézt je nastíněno v první kapitole této práce. Protože se celou prací prolíná pojem svátost, je jí věnována kapitula druhá, ve které jde primárně o vystižení pozice, ze které je pro tuto práci nahlíženo na pojem svátost. Jako kterýkoliv další fenomén má i svátost manželství svůj vývoj. Jak se pohled na svátostný charakter manželství rozvíjel v historii, je popisováno v kapitole třetí, ačkoliv tento souhrn není vyčerpávající, což se vzhledem k povaze této práce nejeví jako primární cíl. Ve čtvrté kapitole jsou stručně popsány některé směry současného pojetí manželství jako svátosti. Tyto čtyři kapitoly tvoří základ pro poslední, pátou kapitolu. Tato kapitola se snaží postihnout nejzákladnějších ideje, které provázely vývoj svátosti manželství. Cílem je přitom formulace významných prvků společné spirituality manželů v kontextu těchto myšlenek. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The marriage encounters the deep crisis nowadays due to many opinions. This work discusses the possible influence of the Church on the situation. The stress on the sacramental nature of the marriage and the endorsement of the significant elements of the marital spirituality is held as a suitable way. The essence of the sacrament of marriage is clarified by the study of the biblical background and of the historical viewpoint. Contemporary theologians have introduced their teaching about the sacrament of marriage as well. They have been developing particularly the results of the last council. Four principles are found the core ones. Being together in Christ strengthens the unity of spouses. The marriage can hardly be indissoluble without the ability of forgiveness. The strong relationship between husbands and the Church is needed to form a healthy community. The source of strength to meet all the requirements is hidden in the common prayer of both partners. The duty of the Church is to help people to recognize the sacramental nature of the marriage and its spirituality. Realizing all this might be the best way of resurgence of matrimony. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Andrášová 461 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Andrášová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Andrášová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Tůmová 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Martinek, Th.D. 475 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB