velikost textu

Trypanosomy u kopytníků se zaměřením na Evropu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trypanosomy u kopytníků se zaměřením na Evropu
Název v angličtině:
Trypanosomes of ungulates with emphasis on Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Brotánková
Vedoucí:
Mgr. Jana Rádrová
Oponent:
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
Id práce:
185134
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trypanosoma, Megatrypanum, Trypanozoon, Evropa, kopytníci
Klíčová slova v angličtině:
Trypanosoma, Megatrypanum, Trypanozoon, Europe, ungulates
Abstrakt:
Abstrakt Trypanosomy jsou významní parazité, kteří mohou působit závažná onemocnění lidí a ztráty v chovech hospodářských zvířat. V Evropě se u kopytníků vyskytují zástupci ze dvou podrodů. Bičíkovci podrodu Trypanozoon, Trypanosoma evansi a T. equiperdum, způsobují závažná onemocnění svých hostitelů, která mohou končit až smrtí. Z druhého podrodu Megatrypanum byly u evropských kopytníků zaznamenány druhy Trypanosoma theileri, T. cervi, T. stefanskii, T. melophagium a T. theodori. Na rozdíl od Trypanosoma evansi a T. equiperdum, které se v Evropě vyskytují v současnosti spíše sporadicky, zejména Trypanosoma theileri a T. cervi jsou druhy poměrně běžně rozšířené. Zástupci z podrodu Megatrypanum jsou méně veterinárně a ekonomicky významné, ve většině případů nejsou patogenní a nezpůsobují žádné klinické příznaky. V práci jsou shrnuty dostupné informace o morfologii, fylogenezi, přenašečích, patologii a záznamy o výskytu těchto trypanosom na území Evropy.
Abstract v angličtině:
Abstract Trypanosomes are veterinary and medically important parasites causing serious diseases and significant losses in livestock farming. Two subgenuses of trypanosomes were identified from ungulates in Europe. Trypanosoma evansi and T. equiperdum, flagellates of the subgenus Trypanozoon, could cause fatal infections to their hosts. Other Trypanosoma theileri, T. cervi, T. stefanskii, T. melophagium and T. theodori were discovered in European ungulates from the second subgenus Megatrypanum. These trypanosomes are common parasites in Europe, especially Trypanosoma theileri and T. cervi. On the other hand, T. evansi and T. equiperdum are occuring rather sporadically. Trypanosomes of the subgenus Megatrypanum are less significant because their lower medical and economical impact. They are generally apathogenic and so do not cause any clinical signs. Both morphological and phylogenetic informations of European trypanosomes are summarized in this work as well as details about their pathology, vectors and records of evidence in Europe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Brotánková 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Brotánková 287 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Brotánková 282 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Rádrová 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vít Dvořák, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 153 kB