velikost textu

Využití projektové metody v lesní mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití projektové metody v lesní mateřské škole
Název v angličtině:
The use of the project method in a forest kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Majkusová, dipl. um.
Vedoucí:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Id práce:
185101
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Projektová metoda, pedagogický projekt, lesní mateřské školy, lesní pedagogika, volná hra, předškolní vzdělávání, alternativní mateřské školy.
Klíčová slova v angličtině:
Project method, pedagogical project, forest kindergarten, forest pedagogy, free play, preschool education, alternative kindergarten.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Majkusová, dipl. um. 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Majkusová, dipl. um. 2.76 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 470 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB