velikost textu

Funkční celky a modularita lidské lebky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkční celky a modularita lidské lebky
Název v angličtině:
Functional units and modularity of the human skull
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Thon
Vedoucí:
Mgr. Šárka Bejdová
Oponent:
Mgr. Barbora Musilová
Id práce:
185098
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Modularita rozděluje komplikované celky do dílčích samostatných funkčních jednotek na základě rozložení jejich charakteristických znaků. Moduly uvnitř sebe tyto znaky koncentrují, zároveň jsou jednotkami integrace a urychlují evoluci. Lebka je nejkomplikovanějším regionem lidské kostry. Její části spolu komunikují převážně lebečními švy a proto je jejich rozlišení do dílčích oblastí náročnější než v jiných regionech kostry. Právě proto je rozdělována do modulů. Přitom jde o způsob členění do značné míry variabilní. K odlišným modulům je možné dojít na základě použitých kritérií, kterými mohou být například funkce, heterochonine nebo interakce s měkkými částmi. Toto modulární uspořádání lidské lebky umožňuje její rychlé proměny v jednotlivých oblastech, aniž by muselo dojít k její celkové proměně. Moderní lidská lebka vděčí za svou podobu právě svému modulárnímu uspořádání.
Abstract v angličtině:
Abstract Modularity distributes complicated complex into partial functional units according to the distribution of their characteristics. Modules concentrate these characteristics. They are also units of integration and accelerate evolution. Skull is the most complicated region of human skeleton. Its parts communicate together mostly by cranial seams. The division of skull into partial areas is therefore more complicate than in others regions of skeleton. Because of this the skull is divided into modules. This way of division is however considerably variable. It is possible to determine different modules on the basis of the criteria used. These criteria could be for example the function, heterochrony or interaction with the soft tissue. This modular arrangement of human skull allows its fast transformations in individual areas without overall changes. The modern human skull owes its shape to its modular arrangement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Thon 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Thon 267 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Thon 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Šárka Bejdová 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Musilová 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 153 kB