text size

Makrocyklické komplexy s neuzavřenou koordinační sférou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Makrocyklické komplexy s neuzavřenou koordinační sférou
Titile (in english):
Macrocyclic complexes with open coordination sphere
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Adam Jaroš
Supervisor:
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr.
Thesis Id:
184992
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Study programm:
Chemistry (N1407)
Study branch:
Inorganic Chemistry (NANORD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
06/06/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
makrocyklické komplexy, termodynamická stabilita, fluoridy, interakce, radiofarmaka
Keywords:
macrocyclic complexes, thermodynamic stability, fluorides, interaction, radiopharmaceuticals
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zabývá přípravou tří makrocyklických ligandů s různě nabitými pendantními rameny a studiem jejich acidobazických a koordinačních vlastností. Pomocí potenciometrie, UV–Vis a NMR byly studovány acidobazické vlastnosti ostatních dvou ligandů a stabilita jejich komplexů s galitými, měďnatými a zinečnatými ionty. Pomocí RTG strukturní analýzy byla studována struktura jednoho z připravených ligandů a jeho komplexu s měďnatými ionty v pevné fázi. Struktura komplexů v roztoku byla studována pomocí výpočetní chemie.
Abstract:
Abstract The aim of this work was to synthesize and study acid–base and coordination properties of ligands bearing a neutral or negative charge on their pendant arms. Acid–base properties of two ligands and thermodynamic stability of their complexes with gallium, copper, and zinc ions were studied using potentiometry, UV–Vis and NMR. Solid state structure of one of the ligands and its complex with copper ion was studied using RTG structural analysis. Structure of complexes in solution was studied using methods of computational chemistry.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adam Jaroš 2.24 MB
Download Abstract in czech Bc. Adam Jaroš 103 kB
Download Abstract in english Bc. Adam Jaroš 99 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 1.01 MB
Download Opponent's review doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr. 219 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 154 kB