velikost textu

The Awareness of the Differences between British and American Pronunciation Models among Czech Secondary-school Students

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Awareness of the Differences between British and American Pronunciation Models among Czech Secondary-school Students
Název v češtině:
Znalost rozdílů mezi britským a americkým modelem výslovnosti angličtiny u českých studentů střední školy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Šišková
Vedoucí:
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Id práce:
184947
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
britský výslovnostní model, americký výslovnostní model, anglická fonetika, výuka anglického jazyka, anglický jazyk jako Lingua Franca
Klíčová slova v angličtině:
British pronunciation model, American pronunciation model, English phonetics, English Language Teaching, English as a Lingua Franca
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Šišková 2.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Šišková 33.61 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Topolovská 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB