velikost textu

Pascal with Truffle

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pascal with Truffle
Název v češtině:
Pascal nad Trufflem
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Július Flimmel
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Horký
Oponent:
RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Id práce:
184794
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Pascal, Truffle, JIT překladač
Klíčová slova v angličtině:
Pascal, Truffle, JIT compiler
Abstrakt:
Trupple je nekonvenčný interpret Pascalu vybudovaný vo frameworku Truffle od Oraclu. Použitím tohto frameworku sa stáva virtuálne platformovo nezávislý, pretože beží v Java Virtual Machine a môže tiež jednoducho komunikovať s ostatnými Truffle jazykmi a samotnou Javou. Interpret stavia syntaktický strom z ĺubovolného Pascalovského zdrojového kódu a následne ho interpretuje od koreňového vrcholu. Podporuje Pascal podĺa štandardu ISO 7185 a implementuje niektoré bežne používané rozšírenia zavedené prekladačom Turbo Pascal od Borlandu. V tejto práci popíšeme architektúru interpretu, dôležité návrhové rozhodnutia, použité technológie a tiež poskytneme krátke hodnotenie výkonnosti Trupplu. 1
Abstract v angličtině:
Trupple is an unconventional Pascal interpreter built on top of Oracle’s Truffle frame- work. By using this framework, it is virtually platform independent because it runs in Java Virtual Machine and can also easily communicate with other Truffle-based languages and Java itself. The interpreter builds an abstract syntax tree from any Pascal source code and consequently executes the tree from its root node. It supports Pascal according to ISO 7185 standard and implements some commonly used exten- sions introduced by Borland’s Turbo Pascal compiler. In this work, we describe the architecture of the interpreter, important design decisions, used technologies and we also provide a brief performance evaluation of Trupple. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Július Flimmel 1.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Július Flimmel 4.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Július Flimmel 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Július Flimmel 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Horký 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Bednárek, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 481 kB