velikost textu

Home alarm system

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Home alarm system
Název v češtině:
Systém pro ovládání domácího alarmu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ekaterina Kurysheva
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Id práce:
184788
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Internet věcí, Raspberry Pi, domácí alarm systém
Klíčová slova v angličtině:
Internet of things, Raspberry Pi, Home alarm
Abstrakt:
Bakalářská práce popisuje softwarové řešení systému pro ovládání domácího alarmu na počítači Raspberry Pi. Propojujeme v ní volně dostupné elektronické součástky na bázi koncepce Internetu věcí do jediného systému. Analyzujeme optimální řízení systému, způsoby detekování vniknutí, vytvoření fotografického záznamu událostí a upozornění uživatele. Vytváříme architekturu řešení odpovídající funkčním požadavkům, zahrnující aplikace pro ovládání hardwaru na Raspberry Pi a pro správu uživatelů, pro Android zařízení a serverovou část. V navržené architektuře obsahuje aplikace pro Raspberry Pi logiku domácího alarmu, přičemž správa uživatelů je dostupná ve webové aplikaci. Serverová část slouží pro ukládání a sdílení dat, vzdálený přístup k těmto datům poskytuje mobilní aplikace. Výsledkem práce je implementace komerčně nezávislého systému pro ovládání domácího alarmu, který používá RFID tokeny pro identifikaci uživatelů, detekuje vniknutí pomocí detektoru pohybu, pořizuje fotografie při zaznamenání pohybu a zasílá upozornění a fotografie uživatelům na mobilní aplikaci.
Abstract v angličtině:
The thesis defines a software solution for a home alarm system based on Raspberry Pi computer. It follows the Internet of things concept to put together simple and affordable hardware components. In this thesis, we analyse how to control the alarm system, how to detect an intrusion and capture pictures of the event and how to notify the user. Then we create a solution architecture, which meets the defined functional requirements. The architecture contains a security application controlling hardware on Raspberry Pi, a web application for managing the users, a server and an Android application for delivering the notifications and pictures. The result of this thesis is an implementation of a commercially independent home alarm system, which uses RFID tokens for user identification, detects the intrusion with a motion sensor, takes pictures with a USB camera and delivers the captured information to the Android application on the user’s mobile device.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ekaterina Kurysheva 4.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Ekaterina Kurysheva 57.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ekaterina Kurysheva 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ekaterina Kurysheva 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. 681 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB