velikost textu

Nárok na pravdu a výzva náboženského pluralismu: Stav diskuse v současném křesťanství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nárok na pravdu a výzva náboženského pluralismu: Stav diskuse v současném křesťanství
Název v angličtině:
Claim for Truth and the Challenge of Religious Pluralism: State of Discussion in Present-day Christianity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miloš Mrázek, Th.D.
Školitel:
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Oponenti:
doc. ThDr. Ivan Štampach
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Id práce:
18472
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra religionistiky (27-R)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Historická teologie a teologie náboženství (HTTN)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem této práce jsou podoby odpovědí na výzvu náboženského pluralismu v křesťanství. Zaměřuje se na to, jak dnešní křesťané, kteří aktivně odpovídají na tuto výzvu, chápou tradiční nárok vlastního náboženství, že zprostředkovává jedinečnou pravdu Božího zjevení, a jak v tomto kontextu chápou pojem pravdy. Čtenář se tak zorientuje v různých proudech současného křesťanství. Práce dále čtenáře seznamuje s problémy spojenými s definováním pojmu náboženského pluralismu a s tématy filosofické diskuse o povaze pravdy obecně a zvláště v náboženském jazyce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis dicusses different responses to the challenge of religious pluralism in Christianity. It focuses on the question of how the present-day Christians respond to this challenge, how they relate to the traditional claim of the unique truth of Divine revelation in Christian teaching, and how they understand the concept of truth itself in this context. The text thus maps different trends and movements in current Christianity and introduces problems concerning the definition of the concept of religious pluralism in religious studies and the issues of the current philosophical discussion on the nature of truth - both in general and in religious discourse in particular. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miloš Mrázek, Th.D. 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miloš Mrázek, Th.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miloš Mrázek, Th.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Ivan Štampach 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 1.39 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 632 kB