velikost textu

Human rights in Islam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Human rights in Islam
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mohamad-Iwhida Ahmed, M.A., Th.D.
Školitel:
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Oponenti:
doc. ThDr. Ivan Štampach
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Id práce:
18463
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra religionistiky (27-R)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Historická teologie a teologie náboženství (HTTN)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
"Autor představuje muslimské pojetí lidských práv. Ukazuje jejich zdroje v křesťanství a islámu, srovnává jejich pojetí v těchto dvou náboženstvích a pak se dále podrobně zabývá současným pojetím lidských práv v islámu, chlályhodně se zvlášť podrobně zaměřuje na kontroverzní témata, jako je odpad od islámu, postavení žen nebo třestní právo. Uvádí v našem prostředí málo známé islámské deklarace lidských práv ve srovnání s deklaracemi OSN. Zvlášť se věuje tématu smíření, tolerance a koexistence."
Abstract v angličtině:
The author presents the Islamic concept of human rights. It shows their power in Christianity and Islam, compares their approach in these two religions and then further explore the contemporary concept of human rights in Islam, chlályhodně separately particularly focuses on controversial topics such as waste from Islam, the status of women or the criminal law. It states in our environment a little-known Islamic Declaration of Human Rights in relation to the UN Declaration. Especially dedicated to the theme of reconciliation, tolerance and coexistence. "
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mohamad-Iwhida Ahmed, M.A., Th.D. 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mohamad-Iwhida Ahmed, M.A., Th.D. 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mohamad-Iwhida Ahmed, M.A., Th.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Ivan Štampach 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB