velikost textu

Souvislost mezi absolvování redukčního kurzu a vnímanou osobní účinností u osob s obezitou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislost mezi absolvování redukčního kurzu a vnímanou osobní účinností u osob s obezitou
Název v angličtině:
Connection between completion of weight loss program and self efficacy in obese people
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Vávrová
Vedoucí:
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Id práce:
184244
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obezita|vnímaná osobní účinnost|obecná vnímaná osobní účinnost v oblasti pohybovýc|obecná vnímaná osobní účinnost|pohybová aktivnost
Klíčová slova v angličtině:
obesity|self-efficacy|physical activity self-efficacy|general self-efficacy|physical activity
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá souvislostí mezi absolvováním redukčního kurzu a vnímanou osobní účinností u osob s obezitou. Teoretická část práce zabývá tématem obezity, jejího výskytu a oblastí spojených s její léčbou. Dále je popsán koncept vnímané osobní účinnosti, jeho kontexty s obezitou a pohybovou aktivností a koncept obecné vnímané účinnosti. Empirická část práce se zabývá popsáním pohybové aktivnosti u respondentů s obezitou a změnami vnímané osobní účinnosti v oblasti pohybu a obecné vnímané účinnosti v kontextu absolvování redukčního kurzu u respondentů s obezitou. Pro zmapování pohybové aktivnosti a ověření souvislosti mezi vnímanou osobní účinností v oblasti pohybových aktivit a absolvování redukčního kurzu byly vytvořeny vlastní dotazníky. Pro zkoumání souvislosti mezi obecnou vnímanou účinností a absolvováním redukčního kurzu byl použit inventář Obecné vlastní efektivity. Data byla sbírána v redukčních kurzech pořádaných organizací STOB. Sběr dat proběhl vždy na začátku a na konci jednotlivých kurzů. K ověření hypotéz byl použit párový t- test. U respondentů byla zjištěna nedostatečná frekvence pohybových aktivit. Mezi obecnou vnímanou účinností a absolvováním redukčního kurzu byl signifikantně významný rozdíl. Naopak nebyl nalezen signifikantně významný rozdíl mezi absolvováním kurzu a vnímanou osobní účinností v oblasti pohybových aktivit. Klíčová slova: obezita, vnímaná osobní účinnost, obecná vnímaná osobní účinnost v oblasti pohybových aktivit, obecná vnímaná osobní účinnost, pohybová aktivnost
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis deals with connections between completion of reduced course and self-efficacy of obese people. The theoretical part deals with definition of obesity, its prevalence and aspects of its treatment. A chapter of the theoretical part focuses on self-efficacy and its connections to obesity and physical activity. The last part is about general self-efficacy. The empirical part describes physical activity of obese respondents, changes in their physical activity self-efficacy and their general self-efficacy after completion of reduced course. The questionnaires about the level of physical activity and physical activity self-efficacy were created by author of the thesis. General self-efficacy was measured by General self-efficacy scale. Data were obtained in the first and last lesson of reduced courses. A paired-samples t-test was conducted to compare changes in both areas of self-efficacy. It has been found that frequency of respondents physical activity was insufficient. The results suggest that connection between completion of reduced course and general self-efficacy exist. On the other hand there was not significant difference between individual´s physical self-efficacy before reduced course and after its completion. Keywords: obesity, self-efficacy, physical activity self-efficacy, general self-efficacy, physical activity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vávrová 1.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Vávrová 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Vávrová 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Vávrová 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB