velikost textu

Základní modely jednoduchých elektrických obvodů a jejich využívání ve výuce fyziky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní modely jednoduchých elektrických obvodů a jejich využívání ve výuce fyziky
Název v angličtině:
Basic models of simple electric circuits and their use in physics teaching and learning
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miriam Vítková
Vedoucí:
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Věra Koudelková
Id práce:
184241
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
modelování, elektrický obvod, výuka fyziky
Klíčová slova v angličtině:
modelling, electric circuit, teaching physics
Abstrakt:
V práci se zabývám jednoduchými modely elektrických obvodů, které jsou používané ve výuce fyziky. Nejprve jsem z dostupných zdrojů vybrala přehled modelů, které jsem následně hodnotila, zda jsou k předvádění ve třídách při vyučování vhodné či se spíše hodí pro diskuzi ve třídě a společné hledání chyb. Pro malý přehled reálně používaných modelů ve výuce fyziky jsem zvolila rozhovory s učiteli a internetový dotazník. Zjistila jsem, že existuje celá řada různých jednoduchých modelů elektrických obvodů, avšak ne každý je úplně vhodný pro prezentaci ve třídě bez následné diskuze o chybách. A také, že jsou učitelé, kteří rádi ve výuce elektřiny modely používají, ale také tací učitelé, kteří nechtějí modely žákům předvádět, protože si nejsou jisti, zda by je žáci správně interpretovali.
Abstract v angličtině:
The bachelor's thesis focuses on simple models of electric circuits that are used in physics classes. First I selected the overview of the models from accessible sources. Subsequently I categorised them to models that are suitable for classroom demonstration and to models that are more appropriate for discussion or error analysis. For a basic overview of models that are currently used in physics classes I created an online questionnaire and also interviewed several teachers of physics.I discovered that although there are various simple models of electric circuits available, not all of them would be suitable for classroom demonstration without subsequent discussion about possible errors. I also found out that there are teachers who like to use models of electric circuits in their classes whereas others avoid them because of the risk of students' misinterpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miriam Vítková 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miriam Vítková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miriam Vítková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Koudelková 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 152 kB