velikost textu

Soluble endoglin effects on endothelial dysfunction markers in mice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soluble endoglin effects on endothelial dysfunction markers in mice
Název v češtině:
Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na markery endotelové dysfunkce u myší
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Konstantinos - Spyridon Bountalis
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Alena Prašnická
Id práce:
184065
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR-ENG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Konstantinos Bountalis Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D Název diplomové práce: Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na markery endotelové dysfunkce u myší Endotelová dysfunkce je spojena s modifikací množství endotelových buněk, poruchou cévní homeostázy a vede k prozánětlivému stavu, stejně jako k progresi vaskulárního poškození. Je charakterizována vysokou expresí adhezních molekul, sníženou vazodilatací a zvýšenou cévní permeabilitou. Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv solubilního endoglinu na expresi VCAM-1 a ICAM-1 u myší. Experiment byl proveden za použití imunohistochemických metod ve světelné a fluorescenční mikroskopii. Podávání vysokutové diety vedlo k rozvoji mírné hypercholesterolemie u zvířat v obou skupinách. Výsledky imunohistochemické analýzy ukázaly, že exprese VCAM-1 a ICAM-1 v aortě se významně neměnila u myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu ve srovnání se skupinou kde byly hladiny solubilního endoglinu nízké. Výsledky této studie tedy neprokázaly zvýšení zánětlivé reakce na cévním endotelu aorty u myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Konstantinos Bountalis Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of diploma thesis: Soluble endoglin effects on endothelial dysfunction markers in mice Endothelial dysfunction is associated with modification of endothelial cells amount failing to maintain vascular homeostasis and result in variable pathological inflammatory states as well as in progression of vascular damage. Particularly its state is characterized by high expression of cell adhesion molecules, reduction of vasodilation and accumulation of cholesterol molecules. The purpose of this study is to detect soluble endoglin effects on the expression of VCAM-1 and ICAM-1 in aorta in mice. The experiment was accomplished utilizing specific immunohistochemical methods for the detection of expression of selected adhesion molecules. High fat diet administration resulted in development of mild hypercholesterolemia in mice in both groups. High levels of soluble endoglin however did not significantly affect the expression of VCAM-1 and ICAM-1 in aortic endothelium when compared to mice with low levels of soluble endoglin. The results of this study did not show pro-inflammatory effects of soluble endoglin in aorta in mice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Konstantinos - Spyridon Bountalis 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Konstantinos - Spyridon Bountalis 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Konstantinos - Spyridon Bountalis 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Prašnická 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB