velikost textu

Zámek Vysoká

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zámek Vysoká
Název v angličtině:
Vysoká Manor House
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Inka Jindřiška Bílková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
Id práce:
184064
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N FILET)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vysoká, zámek, Václav Kounic, Antonín Dvořák, historie
Klíčová slova v angličtině:
Vysoká, Manor House, Václav Kounic, Antonín Dvořák, History
Abstrakt:
Zámek Vysoká ABSTRAKT Tato práce se věnuje zámku Vysoká, ve kterém se nachází památník Antonína Dvořáka. Cílem je vytvořit ucelený příběh zámku, jeho historie i současnosti, uvést kontext doby, kdy byl postaven, s jakými osobnostmi byl spojen a jak se zde žilo. Historie Vysoké sahá až do 14. století, až v 19. století se zde objevuje hrabě Václav Robert Kounic, který zadal projekt zámku českému staviteli a pozdějšímu pražskému starostovi Čeňku Gregorovi. Gregor vytvořil zámek ve stylu neorenesance. Tento historizující styl byl v 19. století v Čechách velmi rozšířený. Podoba zámku v současnosti se dochovala bez velkých změn. Díky hraběti Kounicovi na Vysokou přijíždí řada tehdejších významných osobností z oblasti politiky, literatury etc. Manželkou hraběte je Josefína Čermáková, herečka prozatímního divadla a švagrová hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Tím na Vysokou přijíždějí i osobnosti hudebního světa. Dvořák se zamiloval do okolní krajiny, která mu byla inspirací při komponování a řada jeho slavných děl vzniká zde. Zprvu přijížděl jako host Kounicových, později využil nabídku hraběte a vybudoval ve Vysoké vlastní dům, který je známý jako vila Rusalka. Hrabě Kounic definitivně opouští Vysokou roku 1905. Zámek mění majitele přes dr. Žáka na firmu Silberstern a synové. Jedná se o rodinu židovského původu. Během 2. světové války a i po ní zámek chátrá. Od roku 1948 je majetkem státu. Až roku 1963 je otevřen památník Antonína Dvořáka, který zde funguje dodnes. Udržuje tradici A. Dvořáka. Vedle stálé expozice se zde pořádají i různé kulturní akce, především koncerty KLÍČOVÁ SLOVA Vysoká, zámek, neorenesance, Václav Kounic, Antonín Dvořák, historie
Abstract v angličtině:
Vysoka Manor House ABSTRACT This thesis follows up the story of the Vysoka Manor House with Antonin Dvorak Memorial. The aim of the thesis is to create komplex story of the manor, its history and present too, present the background of the era, when the Manor was built, and name personalities related to this place and how They lived here. History of Vysoká dates back to 14th century. Later in 19th century there comes the count Vaclav Robert Kounic who hired czech builder and later Prague mayor Cenek Gregor to create neorenessaince designed manor house. This achitectural style was used a lot in 19th century. The appearence of the manor house has been preserved without big changes. Thanks to the count Kounic many important personalities as politicians, authors etc. came to Vysoka. Kounic married the actress Josefina Cermakova who was sister in law of the composer Antonin Dvorak. Thanks to him there came also personalities related to music area. Dvorak loved surrounding contryside. It was strong inspiration for his work. Numeber of his masterpieces were composed here. At the beginning Dvorak was Kounics‘ guest later he accepted count’s offer and made own house in Vysoka, that is know as Villa Rusalka. Count Kounic definitely left Vysoka in 1905. There are new owners of the manor house: dr. Zak and later the company Silberstern and Sons. This family has jewish origin. During World War 2 and after the condition of manor house went worse and worse. Since 1948 the manor house is in state possesion. In 1963 Antonin Dvorak Memorial has been opened. They has kept A. Dvorak tradition. Besides the permanent exhibition there have been arranged variout culture events especialy concerts. KEYWORDS Vysoka, manor house, neorenessaince, Vaclav Kounic, Antonin Dvorak, history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Inka Jindřiška Bílková 8.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Inka Jindřiška Bílková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Inka Jindřiška Bílková 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 513 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 153 kB