velikost textu

Projekt podpory rodinné a komunitní soudržnosti iniciované mateřskou školou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projekt podpory rodinné a komunitní soudržnosti iniciované mateřskou školou
Název v angličtině:
Project of support to family and community cohesion initiated by the nursery school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Dana Stolínová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Id práce:
183985
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodina, mateřská škola, spolupráce rodiny a školy, komunita, komunitní škola, pedagogický projekt
Klíčová slova v angličtině:
Family, nursery school, family and school collaboration, community, community school, pedagogical project
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Dana Stolínová 691 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB