velikost textu

Dopisy Pietra Aretina Tizianu Vecellimu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopisy Pietra Aretina Tizianu Vecellimu
Název v angličtině:
Letters of Pietro Aretino to Tiziano Vecelli
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Michaela Krčmová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Žáčková
Id práce:
183960
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Italianistika (ITA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aretino; Tiziano; dopis
Klíčová slova v angličtině:
Aretino; Tiziano; letter
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato práce se zabývá renesančním porovnáváním jednotlivých druhů umění, takzvaným paragone, v tomto případě literatury a malířství. Ve druhé kapitole jsou stručně nastíněny biografické údaje Pietra Aretina s ohledem na jeho literární vývoj. Stěžejní částí této práce je překlad a analýza šesti literárních obrazů v dopisové kolekci Pietra Aretina malíři Tizianu Vecelliovi. V závěru jsou formulovány společné znaky těchto listů, jež můžeme označit za subžánrovou variantu epistolární literatury, charakteristickou pro dané období i povahu sociálních vztahů benátské společnosti Cinquecenta. Klíčová slova (česky) Aretino, Tizian, literatura, dopis, obraz, portrét, plátno, porovnání, společnost, renesance
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This work describes a Renaissance comparison of individual types of art – paragone, in this case of literature and painting. In the second chapter there is a brief biography of Pietro Aretino related to his literary development. The main part of the work is translation and analysis of six literary portraits in the letter collection of Pietro Aretino to the painter Titian. In the end the common features with which the letters are formulated are described as a subgenre of epistolary literature typical for the period and social relationships in Venetian society during the Cinquecento (16th century). Key words (in English): Aretino, Titian, literature, letter, picture, portrait, painting, comparison, society, Renaissance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Michaela Krčmová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Michaela Krčmová 221 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Michaela Krčmová 204 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Žáčková 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB