text size

Středověká Zbraslav

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Středověká Zbraslav
Titile (in english):
Zbraslav in Middle-Ages
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. David Mikeš
Supervisor:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Opponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Thesis Id:
183553
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History — Foundations of Humanities (N D-ZSV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
11/09/2018
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Zbraslav,středověk,Ostrov, osídlení, historie
Keywords:
Zbraslav. Middle-Age, monastery of Ostrov, settlement, history
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce se zabývá územním a kulturně – historickým vývojem oblasti brdských Hřebenů s důrazem na dějiny Zbraslavska. Hřebeny se táhnou jihozápadním směrem od Prahy až k samotným brdským hvozdům a tvoří tak pomyslný střed studované oblasti. Studovaná oblast je ohraničena řekami Vltavou a Berounkou, významnými body na mapě jsou Zbraslav a ostrov na soutoku Sázavy s Vltavou, kde se ve středověku nacházel benediktinský klášter, jehož ruiny dodnes upomínají na jeho dávnou slávu. Cílem této práce je navázat na autorův předchozí výzkum a přinést syntetický pohled na dějiny Zbraslavska ve středověku. Klíčová slova: Brdy, Hřebeny, osídlení, kolonizace, klášter Ostrov, Zbraslavský klášter, město, zlato, středověk, Zbraslav, Jablonná
Abstract:
Abstract The diploma thesis deals with the territorial, cultural and historical development of Hřebeny area with the emphasis on history of Zbraslav. Hřebeny extends soutwest from Prague to Brdy and so creates imaginary center of the study area. The study area is surrounded by Vltava and Berounka rivers, important marks on the map are Zbraslav and the island on the confluence of Sázava and Vltava rivers, where the Benedictine monastery was located. Its relics remain us of its past glory. The aim of this thesis is to follow up on the author´s previous research and to bring a synthetic view on history of Zbraslav in Midlle-Ages. Key words: Brdy, Hřebeny, settlement, colonization, Ostrov monastery, Zbraslav monastery, town, gold, medieval, Jablonná
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. David Mikeš 2.83 MB
Download Abstract in czech Bc. David Mikeš 177 kB
Download Abstract in english Bc. David Mikeš 182 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 372 kB
Download Opponent's review Mgr. Dušan Foltýn 646 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 152 kB