velikost textu

Středověká Zbraslav

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Středověká Zbraslav
Název v angličtině:
Zbraslav in Middle-Ages
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Mikeš
Vedoucí:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Oponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Id práce:
183553
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zbraslav,středověk,Ostrov, osídlení, historie
Klíčová slova v angličtině:
Zbraslav. Middle-Age, monastery of Ostrov, settlement, history
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá územním a kulturně – historickým vývojem oblasti brdských Hřebenů s důrazem na dějiny Zbraslavska. Hřebeny se táhnou jihozápadním směrem od Prahy až k samotným brdským hvozdům a tvoří tak pomyslný střed studované oblasti. Studovaná oblast je ohraničena řekami Vltavou a Berounkou, významnými body na mapě jsou Zbraslav a ostrov na soutoku Sázavy s Vltavou, kde se ve středověku nacházel benediktinský klášter, jehož ruiny dodnes upomínají na jeho dávnou slávu. Cílem této práce je navázat na autorův předchozí výzkum a přinést syntetický pohled na dějiny Zbraslavska ve středověku. Klíčová slova: Brdy, Hřebeny, osídlení, kolonizace, klášter Ostrov, Zbraslavský klášter, město, zlato, středověk, Zbraslav, Jablonná
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the territorial, cultural and historical development of Hřebeny area with the emphasis on history of Zbraslav. Hřebeny extends soutwest from Prague to Brdy and so creates imaginary center of the study area. The study area is surrounded by Vltava and Berounka rivers, important marks on the map are Zbraslav and the island on the confluence of Sázava and Vltava rivers, where the Benedictine monastery was located. Its relics remain us of its past glory. The aim of this thesis is to follow up on the author´s previous research and to bring a synthetic view on history of Zbraslav in Midlle-Ages. Key words: Brdy, Hřebeny, settlement, colonization, Ostrov monastery, Zbraslav monastery, town, gold, medieval, Jablonná
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Mikeš 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Mikeš 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Mikeš 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 372 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dušan Foltýn 646 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 152 kB