velikost textu

Organická chemie a názvosloví organické chemie na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organická chemie a názvosloví organické chemie na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií
Název v angličtině:
Organic chemistry and nomenclature of organic chemistry at secondary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Bláhová
Vedoucí:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Id práce:
183509
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
organická chemie, základní škola, víceleté gymnázium, rešerše učebnic, kurikulární dokumenty, stratifikovaný výběr, organické názvosloví, didaktická hra
Klíčová slova v angličtině:
organic chemistry, secondary school, research of textbooks, curriculum documents, stratified selection, nomenclature of organic chemistry, serious game
Abstrakt:
BLÁHOVÁ, J.. Organická chemie a názvosloví organické chemie na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií. Praha: PřF UK, 2019. Klíčová slova: organická chemie, základní škola, víceleté gymnázium, rešerše učebnic, kurikulární dokumenty, stratifikovaný výběr, organické názvosloví, didaktická hra Abstrakt Bakalářská práce se zabývá otázkou výuky organické chemie na základních školách a příslušných ročnících víceletých gymnázií. Cílem práce je provést rozbor oblasti organické chemie ve školních vzdělávacích programech a učebnicích chemie. Reprezentativní vzorek školních vzdělávacích programů byl zvolen metodou stratifikovaného výběru. K rozborům byly použity metody pedagogického šetření, jejichž výsledky byly vyhodnoceny a diskutovány. Na základě zjištěných skutečností byla na závěr navržena didaktická hra s tematikou organického názvosloví. Hlavním zjištěním této práce jsou určité disproporce a nesrovnalosti mezi rámcovým vzdělávacím programem a školními vzdělávacími programy v oblasti organické chemie.
Abstract v angličtině:
BLÁHOVÁ, J.. Organic chemistry and nomenclature of organic chemistry at secondary school. Prague: Faculty of Science Charles University, 2019. Keywords: organic chemistry, secondary school, research of textbooks, curriculum documents, stratified selection, nomenclature of organic chemistry, serious game Abstract Bachelor’s thesis deals with questions of teaching of organic chemistry at secondary schools. The main object of thesis is to do a survey and to analyse curricular documents and chemistry textbooks. Representative sample was chosen at the basis of stratified choice. Pedagogical research methods were used to analyse and evaluate data. Results were evaluated and discussed. A serious game based on nomenclature of organic chemistry was designed on the base of discovered facts. Some minor disproportions were discovered between School Educational Programmes and Framework Educational Programme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Bláhová 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Bláhová 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Bláhová 252 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 154 kB