velikost textu

Hodnocení České kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení České kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky
Název v angličtině:
AESTHETICAL ASSESSMENT OF THE CZECH CARTOGRAPHIC PRODUCTION FOR SCHOOLS
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.
Id práce:
183447
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Kartografie (M1302)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (KARTG)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
12. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. 23.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 152 kB