text size

Evidence a analýza terénních tvarů reliéfu a jejich vztahu ke středověkým hradním areálům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Evidence a analýza terénních tvarů reliéfu a jejich vztahu ke středověkým hradním areálům
Titile (in english):
Antropogenic landforms identification and analysis of their relation to medieval castles
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Martin Sýkora
Supervisor:
Mgr. Jan Hasil
Opponent:
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.
Thesis Id:
183442
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Archaeology (21-UPRAV)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
Archaeology of Prehistory and Middle Ages (APS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
05/09/2018
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Archeologie středověku|Nedestruktivní archeologie|LLS|Hrad|Antropogenní tvary reliéfu
Keywords:
Medieval archaeology|Non-destructive methods|LIDAR|Castle|Anthropogenic landforms
Abstract (in czech):
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na výzkum antropogenních tvarů reliéfu v okolí osmi vybraných hradů na území Čech. První krok představuje sběr informací ohledně již zmapovaných objektů, zjištěných v blízkosti či zázemí hradních areálů. K praktické části práce je následně využito dat leteckého laserového skenování v kombinaci s výpovědí starých i současných mapových děl. Následným povrchovým průzkumem je u takto vybraných potenciálních objektů ověřena jejich existence, zajištěna přesnější lokalizace a proveden jejich popis společně s fotodokumentací. Na základě získaných informací je vyslovena interpretace těchto objektů, případně časové vymezení v rámci existence daného hradního areálu. Poslední část hodnotí efektivitu této metody a zamýšlí se nad současným stavem zkoumaných lokalit. Klíčová slova: Archeologie středověku – Nedestruktivní archeologie – LLS – Hrad – Antropogenní tvary reliéfu
Abstract:
Abstract: This Thesis focuses on the anthropogenic geomorphology in the vicinity of eight selected castles in the Bohemia region. The first part of study gathers information about already known archaeological features in the castle areas or hinterland. The first step of the survey uses LIDAR data combined with both historical and contemporary maps. Next, a surface survey helped to prove the existence of selected archaeological features, mark their location and get their written description and photographic documentation. Thanks to the information collected this way, we can possibly interpret former use of the features, as well as their origins in relation to the existence of the castle itself. The last part evaluates efficiency of the used method and reflects of the state of the examined castles areas and surroundings. Key-words: Medieval archaeology – Non-destructive methods – LIDAR – Castle – Anthropogenic landforms
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Sýkora 32.04 MB
Download Abstract in czech Bc. Martin Sýkora 116 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Sýkora 65 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jan Hasil 292 kB
Download Opponent's review Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. 199 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 64 kB