velikost textu

Evidence a analýza terénních tvarů reliéfu a jejich vztahu ke středověkým hradním areálům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evidence a analýza terénních tvarů reliéfu a jejich vztahu ke středověkým hradním areálům
Název v angličtině:
Antropogenic landforms identification and analysis of their relation to medieval castles
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Sýkora
Vedoucí:
Mgr. Jan Hasil
Oponent:
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.
Id práce:
183442
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archeologie pravěku a středověku (APS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Archeologie středověku|Nedestruktivní archeologie|LLS|Hrad|Antropogenní tvary reliéfu
Klíčová slova v angličtině:
Medieval archaeology|Non-destructive methods|LIDAR|Castle|Anthropogenic landforms
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na výzkum antropogenních tvarů reliéfu v okolí osmi vybraných hradů na území Čech. První krok představuje sběr informací ohledně již zmapovaných objektů, zjištěných v blízkosti či zázemí hradních areálů. K praktické části práce je následně využito dat leteckého laserového skenování v kombinaci s výpovědí starých i současných mapových děl. Následným povrchovým průzkumem je u takto vybraných potenciálních objektů ověřena jejich existence, zajištěna přesnější lokalizace a proveden jejich popis společně s fotodokumentací. Na základě získaných informací je vyslovena interpretace těchto objektů, případně časové vymezení v rámci existence daného hradního areálu. Poslední část hodnotí efektivitu této metody a zamýšlí se nad současným stavem zkoumaných lokalit. Klíčová slova: Archeologie středověku – Nedestruktivní archeologie – LLS – Hrad – Antropogenní tvary reliéfu
Abstract v angličtině:
Abstract: This Thesis focuses on the anthropogenic geomorphology in the vicinity of eight selected castles in the Bohemia region. The first part of study gathers information about already known archaeological features in the castle areas or hinterland. The first step of the survey uses LIDAR data combined with both historical and contemporary maps. Next, a surface survey helped to prove the existence of selected archaeological features, mark their location and get their written description and photographic documentation. Thanks to the information collected this way, we can possibly interpret former use of the features, as well as their origins in relation to the existence of the castle itself. The last part evaluates efficiency of the used method and reflects of the state of the examined castles areas and surroundings. Key-words: Medieval archaeology – Non-destructive methods – LIDAR – Castle – Anthropogenic landforms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Sýkora 32.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Sýkora 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Sýkora 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Hasil 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 64 kB