velikost textu

Teaching English Through English: Giving Instructions at A1-A2 level students

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teaching English Through English: Giving Instructions at A1-A2 level students
Název v češtině:
Vyučování angličtiny skrze angličtinu: Zadávání instrukcí v hodinách u žáků na úrovni A1-A2
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sára Mertová
Vedoucí:
Mgr. Klára Kostková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Žďárek
Id práce:
183406
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — pedagogika (N AJ-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Osvojování jazyka, comprehensible input – srozumitelný jazykový vstup, jazyk instrukcí, porozumění studenty, učební styly, gesta, akční výzkum, instrukce
Klíčová slova v angličtině:
Language acquisition, comprehensible input, language of instruction, students’ comprehension, learning styles, gestures, action research, instructions
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl představit zásady a techniky instruování v hodinách angličtiny a jejich praktické použití. Připomíná důležitost jasných a srozumitelných instrukcí a to, jak ovlivňují porozumění studentů. Teoretická část této práce popisuje obecná pravidla zadávání instrukcí a zaměřuje se na techniky zadávání instrukcí vhodné pro učební styly studentů. Také se věnuje tomu, jak jazyk instrukcí přizpůsobit studentům na jazykové úrovni A1 – A2. Praktická část se zaměřuje na akční výzkum, ve kterém autorka aplikuje výše uvedené principy. Cílem praktické části je autorčino zdokonalení se v zadávání instrukcí. Výsledky akčního výzkumu ukazují, že studenti lépe rozumí instrukcím, když je vyučující přizpůsobí jejich jazykové úrovni a když instrukce zadává pomocí rozmanitých verbálních i neverbálních technik. Klíčová slova: Osvojování jazyka, comprehensible input – srozumitelný jazykový vstup, jazyk instrukcí, porozumění studenty, učební styly, gesta, akční výzkum, instrukce
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis aims at presenting principles and techniques of giving instructions during English lessons and their practical use. It stresses the awareness of the importance of delivering clear and understandable instructions and of their influence on students’ comprehension. Theoretical part of this thesis describes general rules of giving instructions and focuses on instruction techniques suitable for students’ learning styles. It also deals with the language of instruction appropriate for A1 – A2 level students. Practical part consists of applying the theoretical principals in practice through an action research. The aim of the practical part is the improvement of the author’s instructions. The findings have shown that modifying the language of instruction as well as using various verbal and non- verbal instruction techniques promotes the students’ comprehension of instructions. Key words: Language acquisition, comprehensible input, language of instruction, students’ comprehension, learning styles, gestures, action research, instructions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sára Mertová 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sára Mertová 377 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sára Mertová 234 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Kostková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Žďárek 415 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 153 kB