velikost textu

Marketingová strategie projektu Radegast Index

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová strategie projektu Radegast Index
Název v angličtině:
Marketing strategy of the project Radegast Index
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kristýna Loudová
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Jan Šíma
Id práce:
183304
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hokej, Radegast, strategická řešení, SWOT analýza
Klíčová slova v angličtině:
Hockey, Radegast, strategic solutions, SWOT analysis
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingová strategie projektu Radegast Index Cíle: Tato diplomová práce se zabývá výzkumem projektu Radegast Index, který je již pátým rokem oficiální statistikou nejvyšší české hokejové soutěže. Práce byla doplněna odbornými studiemi, které se týkají daného tématu. Hlavním úkolem práce bylo zjistit povědomí o projektu Radegast Index a spojení piva Radegast s hokejem vůbec. Následně navrhnout strategická řešení, která vyplynula z výsledků dotazníků, rozhovoru a SWOT analýzy a mohou sloužit ke zlepšení samotného projektu. Metody: Výzkum povědomí o projektu Radegast Index a spojení piva Radegast s hokejem byl proveden pomocí dotazníku. Dalšími důležitými metodami výzkumu byl i rozhovor s brand specialistou pivovaru Radegast, a zpracování SWOT analýzy projektu. Výsledky: Výsledkem této diplomové práce jsou marketingové strategie, které jsem navrhla pro zvýšení povědomí o spojení pivovaru Radegast s extraligovým hokejem a projektu Radegast Index. Tyto strategie jsou navrhnuty tak, aby korespondovaly s výsledky z marketingového výzkumu. Klíčová slova: Hokej, Radegast, strategická řešení, SWOT analýza
Abstract v angličtině:
Abstract Name: Radegast Index Marketing Strategy Objectives: This diploma thesis deals with the research of the Radegast Index project, which is for the fifth year official statistics of the highest Czech ice hockey competition. The work was complemented by expert studies on the subject. The main task of the work was to find out the awareness of the Radegast Index project and the association of Radegast with hockey at all. Then design the strategic solutions resulting from the results of questionnaires, interviews and SWOT analysis and can serve to improve the project itself. Methods: The research of the Radegast Index project and the association of Radegast with hockey was conducted using a questionnaire. Another important part of the research was the interview with the Radegast brewery brand specialist and the SWOT analysis of the project. Results: As a result, I will propose Marketing Strategies that will raise awareness of the connection between Radegast and the ice hockes as well as the Radegast Index. Keywords: Hockey, Radegast, strategic solutions, SWOT analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Loudová 3.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Kristýna Loudová 279 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Loudová 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Loudová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šíma 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB