text size

Postoje a znalosti o očkování proti HPV II

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Postoje a znalosti o očkování proti HPV II
Titile (in english):
Attitudes and beliefs on HPV infection and vaccination II
Type:
Diploma thesis
Author:
Veronika Regnerová
Supervisor:
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Opponent:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Thesis Id:
183234
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Study programm:
Pharmacy (M5206)
Study branch:
Pharmacy (FAR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
08/06/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
HVP infekce, očkování, znalosti
Keywords:
HPV infection, vaccination, knowledge
Abstract (in czech):
Abstrakt Postoje a znalosti o očkování proti HPV II Veronika Regnerová, PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Úvod: Rakovina děložního čípku je druhým nejčastějším typem rakoviny u žen. Většina případů rakoviny děložního čípku je způsobena lidskými papilomaviry (HPV). Jsou dostupné již tři vakcíny proti HPV infekci a souvisejícím nemocem. Cílem studie bylo analyzovat znalosti a postoje týkající se HPV, rakoviny děložního čípku a očkování proti HPV u žáků středních škol v České republice. Metodika: Studie se uskutečnila v květnu roku 2017 ve čtyřech středních školách. Pro sběr dat byl použit dotazník. V úvodu zjišťoval sociodemografické údaje, následovalo 15 otázek týkajících se znalostí o rakovině děložního čípku a HPV, proočkovanosti studentů a jejich názorů na závažnost infekce HPV a souvisejících onemocnění a jejich postoje k vakcinaci proti HPV. Výsledky: Studie se celkem zúčastnilo 667 studentů (průměrný věk: 16,8 ± 1,18 let, 63 % žen); 20,5 % dotázaných kouřilo, 24,7 % byli věřící. Většina studentů (97,0 %) slyšela o rakovině děložního čípku a rakovině penisu. Významný podíl žáků (68,3 %) věděl, že HPV je příčinou těchto onemocnění. Polovina respondentů (49,9 %) slyšela o očkování proti HPV. Mezi rizikovými faktory karcinomu děložního čípku byla uvedena infekce HPV v 58,1 % případů, po ní následovala promiskuita (14,5 %), nepravidelné gynekologické prohlídky (6,8 %), porucha imunity (4,2 %), snižující se věk prvního pohlavního styku (1,7 %) a 12,6 % studentů na tuto otázku neznalo odpověď. Pouze 37,8 % dotázaných bylo očkováno proti HPV (ženy: 56,5 %, muži: 5,7 %). Hlavními důvody nepřijetí vakcinace byly obavy týkající se bezpečnosti vakcíny, nákladů na vakcínu HPV, pochybnosti o účinnosti vakcíny, dále nedůvěra k očkovacím látkám a nenabídnutí vakcíny. Ženy měly větší obavy než muži z HPV infekce a zřejmě z tohoto důvodu byly více přesvědčeny o významnosti očkování proti HPV. Závěr: Znalosti o HPV, rakovině děložního čípku/rakovině penisu a HPV vakcíně mohou ovlivnit postoje k očkování proti HPV a jsou důležitými faktory při přijetí HPV očkování. Lepší informovanost o infekci HPV a souvisejících onemocněních a o očkování proti HPV by pomohla zlepšit přijetí HPV vakcíny.
Abstract:
Abstract Attitudes and beliefs on HPV infection and vaccination II Veronika Regnerová, PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Background: Cervical cancer is the second most common type of cancer in women. The majority of cervical cancer cases are caused by human papillomavirus (HPV). Three vaccines have been approved to prevent HPV infection and related diseases. Objectives: The study aimed to analyse the knowledge and attitudes regarding HPV, cervical cancer and HPV vaccination in secondary school students in the Czech Republic. Methods: The study was carried out in May 2017 at four secondary schools. A questionnaire used for data collection comprised 15 items including questions on demographic characteristics, knowledge about cervical cancer and HPV, vaccination coverage, HPV perceived susceptibility and seriousness, and beliefs on HVP vaccination. Results: A total of 667 students participated (mean age: 16.8 y ± 1.18; 63% female); 20.5% were smokers, 24.7% God believers. Most of the students (97.0%) heard about cervical cancer and penile cancer, significant proportion (68.3%) knew HPV was the causative factor. Half of the respondents (49.9%) have heard about vaccination against HPV. Among cervical cancer risk factors HPV infection was reported in 58.1% cases followed by promiscuity (14.5%), irregular gynaecological screening (6.8%), immunity disturbances (4.2%), having sexual intercourse at an early age (1.7%), 12.6% did not know. Only 37.8% had been vaccinated against HPV (female: 56.5%; male: 5.7%). The main reported reasons for not being vaccinated were concerns about vaccine safety, HPV vaccine cost, doubts on vaccine effectiveness, distrust of vaccines, the vaccine has not been offered. Women compared to men had more concerns about HPV infection and probably for this reason women were more convinced of HPV vaccination importance. Conclusion: Knowledge about HPV, cervical cancer/penile cancer and HPV vaccine may influence attitudes to HPV vaccination and are important predictors in HPV vaccination uptake. Making information widely available would help to make informed decisions and improve HPV vaccine acceptance.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Veronika Regnerová 2.6 MB
Download Abstract in czech Veronika Regnerová 346 kB
Download Abstract in english Veronika Regnerová 345 kB
Download Supervisor's review PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 273 kB
Download Opponent's review PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. 185 kB
Download Defence's report Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 152 kB