velikost textu

Antracyklinová kardiotoxicita a potenciálně kardioprotektivní účinky látek chelatujících železo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antracyklinová kardiotoxicita a potenciálně kardioprotektivní účinky látek chelatujících železo
Název v angličtině:
Anthracycline cardiotoxicity / / and potentially cardioprotective effects of iron chelating agents
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
Vedoucí:
Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
Id práce:
18301
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. 21.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. 845 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc. 1.03 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 1.76 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB