velikost textu

Cyclodextrin derivatives containing covalently bound volatile substances and studies of their release

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cyclodextrin derivatives containing covalently bound volatile substances and studies of their release
Název v češtině:
Cyklodextrinové deriváty obsahující kovalentně vázané těkavé látky a studium jejich uvolňování
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Attila Palágyi
Vedoucí:
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Id práce:
182864
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie (BCHEM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cycklodextrin, těkavé látky, kinetika, řízené uvolňování
Klíčová slova v angličtině:
cyclodextrin, volatile compounds, kinetics, controlled release
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce bylo připravit řadu β-cyklodextrinových derivátů obsahujících kovalentně vázané těkavé sloučeniny přes iminovou vazbu. Jako těkavé látky byly použity cinnamaldehyd, cyklamenaldehyd, lilal, benzaldehyd, anisaldehyd, vanilin, hexanal, heptanal, citral a 5-methylfurfural. Následně byla zkoumána rychlost uvolňování účinné látky jako funkce prostředí pomocí 1H NMR spektroskopie a SHGC (static headspace-gas chromatography). Klíčové slova: cyclodextrin, aldehyd, imin, kinetika, řízené uvolňování
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of the work was to prepare a series of β-cyclodextrin derivatives containing covalently bound volatile compounds via an imine bond. The used volatile compounds were cinnamaldehyde, cyclamen aldehyde, lilal, benzaldehyde, anisaldehyde, vanillin, hexanal, heptanal, citral and 5-methylfurfural. Subsequently, the rate of the release of the active compound, as a function of the environment, was studied by 1H NMR spectroscopy and static headspace-gas chromatography. Key words: cyclodextrin, aldehyde, imine, kinetics, controlled release
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Attila Palágyi 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Attila Palágyi 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Attila Palágyi 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 153 kB