velikost textu

Analýza,separace a fyzikálně-chemická charakterizace peptidových hormonů kapilární elektroforézou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza,separace a fyzikálně-chemická charakterizace peptidových hormonů kapilární elektroforézou
Název v angličtině:
Analysis, separation and physico-chemical characterization of peptide hormones by capillary electrophoresis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Šolínová, Ph.D.
Id práce:
182608
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Analytická chemie (M1403)
Obor studia:
Analytická chemie (ANAL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Šolínová, Ph.D. 28.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Šolínová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Šolínová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. František Opekar, CSc. 152 kB