velikost textu

Pereklady ukrajinskoji literatury českoju movoju 1989-2014

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pereklady ukrajinskoji literatury českoju movoju 1989-2014
Název v češtině:
Překlady ukrajinské literatury do češtiny 1989-2014
Název v angličtině:
Translations of Ukrainian literature into Czech 1989-2014
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marharyta Venychenko
Vedoucí:
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Oponent:
doc. Tetjana Petrivna Sverdan, CSc.
Id práce:
182290
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Východoevropská studia (VES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Ukrajinština
Klíčová slova:
překlad, ukrajinská literatura, recepce překladu
Klíčová slova v angličtině:
translation, Ukrainian literature, reception of translation
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Diplomová práce Překlady ukrajinské literatury do češtiny 1989-2014 se věnuje analýze rozvoje česko-ukrajinského překladatelského procesu po roce 1989. Základním cílem práce bylo připravit kompletní bibliografický soupis překladů ukrajinské literatury do češtiny v období let 1989-2014 (knižní, časopisecké i internetové překlady), zaznamenat autentické zkušenosti nové generace překladatelů-ukrajinistů a vytvořit tím základ pro budoucí bádání v oblasti překladu. Úvodní kapitola je věnovaná historii česko-ukrajinských literárních vztahů, které jsou základem pro jejich rozvoj v současné době. Hlavní část se zabývá současným překladatelským procesem, za prvé se jedná o vytvoření seznamu překladů, za druhé o analýzu motivace překladatelů a strategií nakladatelství a v neposlední řadě o recepci ukrajinské literatury v České republice. Větší pozornost je věnovaná publikacím překladů ukrajinské literatury v časopisech. Klíčová slova (česky): Ukrajinská literatura, překlad, česko-ukrajinské literární vztahy, translatologie, překlady publikované knižně, překlady publikované časopisecky, překlady publikované na internetu, recepce překladu.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This diploma thesis Translations of Ukrainian literature into Czech 1989-2014 is devoted to the analysis of the development of the Czech-Ukrainian translation process after 1989. The basic objectives of the thesis are to prepare a complete bibliographic list of translations of Ukrainian literature into Czech in the period 1989-2014 based on various sources of information (books, magazines, internet portals), to record the authentic experience of the new generation of translators and to establish the basis for Ukrainian translatology. The introductory chapter is devoted to the history of Czech-Ukrainian literary relations, which are the basis for their development at present. The main part is the research of a modern translation process, which contains a list of translations, analysis of motivation of translators, publishing strategies of the publishing houses and the reception of Ukrainian literature in the Czech Republic. Greater attention is devoted to the publication of translations of Ukrainian literature in journals. Key words (in English): Ukrainian Literature, translation, Czech-Ukrainian literature relations, translation studies, translations of published books, translations published in journals, translations published on the Internet, reception of translation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marharyta Venychenko 805 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marharyta Venychenko 381 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marharyta Venychenko 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marharyta Venychenko 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Tetjana Petrivna Sverdan, CSc. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Dr. phil. Markus Giger 153 kB