velikost textu

Příprava neprosinu I - unikátní kyselé proteasy s potenciálem pro použití ve strukturní biologii, proteomice a terapii glutenových intolerancí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava neprosinu I - unikátní kyselé proteasy s potenciálem pro použití ve strukturní biologii, proteomice a terapii glutenových intolerancí.
Název v angličtině:
Preparation of neprosin I - unique aspartic protease with potential in structural biology, proteomics and treatment of gluten intolerance.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kamila Pelechová
Vedoucí:
RNDr. Petr Man, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Aneta Šmídová
Konzultant:
Lyubina Ivanova
Id práce:
182275
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 11.06.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
H/D výměna, hmotnostní spektrometrie, kyselé proteasy
Abstrakt:
Abstrakt Proteasy se vyskytují napříč všemi říšemi, od virů a mikroorganismů po rostliny a živočichy, včetně lidí. Pro živé organismy jsou nezbytné. Degradují proteiny na peptidy a jednotlivé aminokyseliny, což umožňuje organismům lépe vstřebávat živiny. Zároveň plní funkci regulátoru – kontrolují buněčný cyklus, jsou zodpovědné za přeměnu prekurzorů na biologicky aktivní látky, jsou součástí signalizačních kaskád. Díky svým vlastnostem jsou proteasy využívány pro terapeutické účely a nalézají uplatnění i v průmyslu a výzkumu. Tato práce se zabývá produkcí rekombinantně připraveného neprosinu – nově objevené prolyl-endopeptidasy izolované z masožravých rostlin Nepenthes ventrata. Jedná se o kyselou proteasu s potenciálem pro využití ve strukturní biologii, proteomice a medicíně. Díky své schopnosti štěpit především C-koncové prolinové zbytky se neprosin stává slibnou možností pro enzymovou terapii celiakie.
Abstract v angličtině:
Abstract Proteases are being found in all realms from viruses and microorganisms to plants and animals, including humans. They are necessary for living organisms. They degrade proteins to peptides and amino acids, allowing organisms to better absorb nutrients. Proteases also have a regulatory function – they control the cell cycle, they are responsible for converting precursors to biologically active substances, they are part of signaling cascades. Thanks to their properties, proteases are used for therapeutic purposes but found their used also in industry and research. This work deals with the production of recombinantly prepared neprosin – a newly discovered prolyl endopeptidase isolated from the carnivorous plant Nepenthes ventrata. It is an acidic protease with potential for use in structural biology, proteomics and medicine. Due to its ability to cleave primarily C-terminal proline residues, neprosin become a promising option for celiac enzyme therapy. (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kamila Pelechová 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kamila Pelechová 387 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kamila Pelechová 385 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Man, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aneta Šmídová 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Kamila Pelechová 255 kB