text size

Přírodní látky vhodné k léčbě metabolického syndromu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Přírodní látky vhodné k léčbě metabolického syndromu
Titile (in english):
Natural compounds applicable for the treatment of metabolic syndrome
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Michaela Hradecká
Supervisor:
PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Opponent:
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Thesis Id:
181703
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Study programm:
Pharmacy (M5206)
Study branch:
Pharmacy (FAR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
11/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
přírodní látky, metabolický syndrom
Keywords:
natural compounds, metabolic syndrome
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Hradecká M.: Přírodní látky vhodné k léčbě metabolického syndromu, Diplomová práce 2018/2019, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, s. 60. Výskyt metabolického syndromu celosvětově narůstá u dětí i dospělých. Využití přírodních látek je jednou z možností prevence a léčby metabolického syndromu. Tyto látky mohou působit komplexně nebo ovlivňovat jednotlivé rizikové faktory provázející metabolický syndrom. Vybrané rostliny s těmito účinky jsou začleněné do mé diplomové práce (např. Allium sativum, Crataegus laevigata, Hibiscus sabdariffa, Persea americana, Rosmarinus officinalis, Silybum marianum a Vaccinium myrtillus). Zmíněna je také řasa Undaria pinnatifida a houba Pleurotus sajor-caju. Je nutné provést další klinické studie, kde se potvrdí pozitivní účinek obsahových látek zmíněných rostlin, které by se mohly do budoucna zařadit do seznamu používaných fytofarmak k prevenci, zpomalení či léčbě metabolického syndromu. Klíčová slova: přírodní látky, metabolický syndrom
Abstract:
ABSTRACT Hradecká M.: Natural compounds applicable for the treatment of metabolic syndrome, Diploma thesis 2018/2019, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany, pp. 60. Occurence of metabolic syndrome is increasing worldwide in children and adults. The use of natural compounds is one of possibilities in the prevention and treatment of metabolic syndrome. These compounds may act complexly or affect individual risk factors associated with metabolic syndrome. Selected plants with these effects are incorporated into my diploma thesis (for example Allium sativum, Crataegus laevigata, Hibiscus sabdariffa, Persea americana, Rosmarinus officinalis, Silybum marianum and Vaccinium myrtillus). The alga Undaria pinnatifida and fungus Pleurotus sajor-caju are also mentioned. It is necessary to carry out other clinical studies, where the positive effect of mentioned constituents will be confirmed, which could be added to the list of phytopharmaceuticals used to prevent, slow down or treat the metabolic syndrome in the future. Keywords: natural compounds, metabolic syndrome
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Michaela Hradecká 1.52 MB
Download Abstract in czech Mgr. Michaela Hradecká 516 kB
Download Abstract in english Mgr. Michaela Hradecká 515 kB
Download Supervisor's review PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. 95 kB
Download Opponent's review PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 96 kB
Download Defence's report Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 152 kB