velikost textu

Přírodní látky vhodné k léčbě metabolického syndromu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přírodní látky vhodné k léčbě metabolického syndromu
Název v angličtině:
Natural compounds applicable for the treatment of metabolic syndrome
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Hradecká
Vedoucí:
PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Id práce:
181703
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přírodní látky, metabolický syndrom
Klíčová slova v angličtině:
natural compounds, metabolic syndrome
Abstrakt:
ABSTRAKT Hradecká M.: Přírodní látky vhodné k léčbě metabolického syndromu, Diplomová práce 2018/2019, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, s. 60. Výskyt metabolického syndromu celosvětově narůstá u dětí i dospělých. Využití přírodních látek je jednou z možností prevence a léčby metabolického syndromu. Tyto látky mohou působit komplexně nebo ovlivňovat jednotlivé rizikové faktory provázející metabolický syndrom. Vybrané rostliny s těmito účinky jsou začleněné do mé diplomové práce (např. Allium sativum, Crataegus laevigata, Hibiscus sabdariffa, Persea americana, Rosmarinus officinalis, Silybum marianum a Vaccinium myrtillus). Zmíněna je také řasa Undaria pinnatifida a houba Pleurotus sajor-caju. Je nutné provést další klinické studie, kde se potvrdí pozitivní účinek obsahových látek zmíněných rostlin, které by se mohly do budoucna zařadit do seznamu používaných fytofarmak k prevenci, zpomalení či léčbě metabolického syndromu. Klíčová slova: přírodní látky, metabolický syndrom
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Hradecká M.: Natural compounds applicable for the treatment of metabolic syndrome, Diploma thesis 2018/2019, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany, pp. 60. Occurence of metabolic syndrome is increasing worldwide in children and adults. The use of natural compounds is one of possibilities in the prevention and treatment of metabolic syndrome. These compounds may act complexly or affect individual risk factors associated with metabolic syndrome. Selected plants with these effects are incorporated into my diploma thesis (for example Allium sativum, Crataegus laevigata, Hibiscus sabdariffa, Persea americana, Rosmarinus officinalis, Silybum marianum and Vaccinium myrtillus). The alga Undaria pinnatifida and fungus Pleurotus sajor-caju are also mentioned. It is necessary to carry out other clinical studies, where the positive effect of mentioned constituents will be confirmed, which could be added to the list of phytopharmaceuticals used to prevent, slow down or treat the metabolic syndrome in the future. Keywords: natural compounds, metabolic syndrome
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Hradecká 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Hradecká 516 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Hradecká 515 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 152 kB