velikost textu

Průniky těles

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Průniky těles
Název v angličtině:
Intersection of solids
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Otrubová
Vedoucí:
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Id práce:
181700
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy (MDUSSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Těleso, průnik, jehlan, hranol, kužel, válec, kulová plocha
Klíčová slova v angličtině:
Solid, intersection, pyramide, prism, cone, cylinder, sphere
Abstrakt:
Ve čtyřech hlavních kapitolách se tato práce snaží nabídnout přehled základních typů průniků těles. Důraz přitom klade na průnik dvou hranatých těles, a vyvažuje tak zájem zkoumaných středoškolských i vysokoškolských učebnic o průniky oblých těles a ploch. V první kapitole navíc nabízí velmi rozsáhlou sondu do problematiky průniku přímky s tělesem. V závěru práce čtenář nalezne stručný komentář ke zkoumané literatuře. Samotný text je doplněn řadou obrázků s řešením vzorových příkladů, v příloze pak čtenář najde jejich předtištěná zadání. Další doplňující materiál v podobě krokovaných řešení a 3D modelů vytvořených v softwaru GeoGebra a předtisky zadání některých příkladů dostupných zejména ve středoškolsých učebnicích obsahuje přiložené CD.
Abstract v angličtině:
The four chapters of this diploma thesis introduce a survey of the basic intersection types of solids, the focus being placed on the intersection of two pyramid and prisma solids, acting as a counterweight to most textbooks’ interest in intersection of curved surfaces. The first chapter provides a detailed, wide-ranging insight into the issue of the solid and line intersection. The conclusion part of the thesis provides the reader with a brief commentary on the used literature. The work is supplemented with figures and example solutions. In the appendix part are found pre-drawn assignments. The enclosed CD contains complementary materials such as step by step solutions and 3D models created in the GeoGebra software along with drawn problems found especially in upper secondary school geometry textbooks and curriculum.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Otrubová 42.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Otrubová 7.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Otrubová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Otrubová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Šarounová, CSc. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. 152 kB