velikost textu

Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu
Název v angličtině:
Creation of markerting communication within the business plan of the new created e-shop
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Oliva
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Ruda
Oponent:
Mgr. Jan Šíma
Id práce:
181624
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dotazník, e-mailing, podpora prodeje, PPC reklama, SEO, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
Questionnaire, Email, Sales Support, PPC Advertising, SEO, Social Media
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu Cíle: Hlavním cílem závěrečné diplomové práce je vytvoření marketingové komunikace pro nově vznikající internetových obchod. Metody: K vypracování závěrečné diplomové práce byly využity teoretické i praktické znalosti internetového marketingu, které byly nabyty při studiu problematiky a v rámci dlouhodobého pracovního poměru v oblasti sociálních médií. Výsledky: Výsledkem závěrečné diplomové práce je vytvořená kampaň marketingové komunikace pro právě vznikající internetový obchod. Kampaň se zaměřuje především na reklamu na sociálních sítích a placenou PPC reklamu. Výhodou vytvořené marketingové komunikace je její praktická využitelnost v podnikatelském záměru, která bude realizována na začátku nového roku. Klíčová slova: Dotazník, e-mailing, podpora prodeje, PPC reklama, SEO, sociální sítě
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Creation of marketing communication within the business plan of the new created e-shop Objectives: The main goal of the final diploma thesis will be the creation of marketing communication for the new created online store. Methods: The theoretical and practical knowledge of internet marketing acquired during the study of the issue and in the long-term employment relationship in the area of social media was used to write the final diploma thesis. Results: The result of the final diploma thesis is the creation of a marketing communication campaign for the new internet shop. The campaign focuses on advertisement on social network and paid PPC advertisement. The advantage of the created marketing communication is its practical applicability in the business plan, which will be realized at the beginning of the new year. Keywords: Questionnaire, Email, Sales Support, PPC Advertising, SEO, Social Media
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Oliva 2.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Oliva 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Oliva 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Oliva 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Ruda 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šíma 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 153 kB