velikost textu

Marriage and the position of women in Anne Bronte's The Tenant of Wildfell Hall and Charlotte Bronte's Jane Eyre

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marriage and the position of women in Anne Bronte's The Tenant of Wildfell Hall and Charlotte Bronte's Jane Eyre
Název v češtině:
Manželství a pozice žen v díle Anny Bronteové Dvojí život Heleny Grahamové a díle Charlotty Bronteové Jana Eyrová
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Dlouhá
Vedoucí:
Bernadette Higgins, M.A.
Oponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Id práce:
181584
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ČJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Sestry Brontëovy, manželství, Anděl v domě, vzdělání, feminismus, legální reforma, viktoriánská éra, církev
Klíčová slova v angličtině:
Bronte sisters, Marriage, Angel in the House, education, feminism, legal reform, Victorian era, the church
Abstrakt:
NÁZEV: Manželství a pozice žen v díle Anny Brontëové Dvojí život Heleny Grahamové a díle Charlotte Brontëové Jana Eyrová AUTOR: Michaela Dlouhá KATEDRA: Katedra anglického jazyka a literatury VEDOUCÍ PRÁCE: Bernadette Higgins, M.A. ABSTRAKT: Tato bakalářská práce si klade za cíl rozebrat postavení žen viktoriánské éry, zejména pak ve vztahu k manželství. To je ukázáno na příkladu dvou děl - Dvojí život paní Grahamové autorky Anny Brontëové a Jana Eyrová autorky Charlotte Brontëové. Teoretická část práce se soustřeďuje na společenskou situaci žen v první polovině devatenáctého století a praktická část nejprve jednotlivě analyzuje zmíněná díla, v nichž autorky zobrazily reálné postavení žen své doby. Poslední sekce praktické části se pak věnuje porovnání těchto děl, zkoumá jejich rozdílnost a podobnost v hlavním poselství a závěrečném dosažení nezávislosti, rovnocennosti a spravedlnosti. KLÍČOVÁ SLOVA: sestry Brontëovy, manželství, Anděl v domě, vzdělání, feminismus, legální reforma, viktoriánská doba, církev
Abstract v angličtině:
TITLE: Marriage and the Position of Women in Anne Brontë’s The Tenant of Wildfell Hall and Charlotte Brontë’s Jane Eyre AUTHOR: Michaela Dlouhá DEPARTMENT: Department of the English Language and Literature SUPERVISOR: Bernadette Higgins, M.A. ABSTRACT: The thesis aims to explore the position of women in the Victorian era, particularly with regard to marriage, and to see how this is reflected in these two novels - The Tenant of Wildfell Hall by Anne Brontë and Jane Eyre by Charlotte Brontë. The theoretical part explores the legal and social situation of women in the early nineteenth century and the practical part firstly analyses the novels separately to see how both authors reflect the realities facing women of the era. The last section of the practical part offers the overall comparison of the two chosen novels and examines differences and similarities in the central messages and in the final achievement of independence, equality and justice. KEY WORDS: Brontë sisters, marriage, Angel in the House, education, feminism, legal form, Victorian era, the church
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Dlouhá 583 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Dlouhá 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Dlouhá 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bernadette Higgins, M.A. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Topolovská 588 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB