velikost textu

Využití moderních materiálu pro extrakci tuhou fází v průtokových systémech (rešerše)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití moderních materiálu pro extrakci tuhou fází v průtokových systémech (rešerše)
Název v angličtině:
Application of modern materials for solid phase extraction in flow systems
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Čermáková
Vedoucí:
PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Id práce:
181463
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Čermáková 3.38 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB