velikost textu

Metody využívané pro analýzu jednoduchých léčivých přípravků II (rešeršní práce)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody využívané pro analýzu jednoduchých léčivých přípravků II (rešeršní práce)
Název v angličtině:
The methods used for the analysis of simple formulations II. - review
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Uherová Kvapilová
Vedoucí:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D.
Id práce:
181408
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Uherová Kvapilová 1.68 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Hana Uherová Kvapilová 287 kB