velikost textu

Cytometric assay of antigen-specific T cell response in monitoring of BCG vaccine therapy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cytometric assay of antigen-specific T cell response in monitoring of BCG vaccine therapy
Název v češtině:
Cytometrický test antigen-specifické T buněčné odpovědi pro monitoring terapií BCG vakcínou
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Hadlová
Vedoucí:
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Oponent:
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Id práce:
181394
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
T-buněčná odpověď, průtoková cytometrie, aktivační test in vitro, antigenom, imunoterapie nádorů, stratifikace pacientů, personalizovaná medicína
Klíčová slova v angličtině:
T-cell response, flow cytometry, in vitro activation test, antigenome, tumor immunotherapy, patient stratification, personalized medicine
Abstrakt:
Abstrakt Karcinom močového měchýře patří mezi nejčastější karcinomy v západním světě. Navzdory dlouhodobému výzkumu a existenci efektivních terapeutických možností přetrvává potřeba vyvinout stratifikační metodu, která umožní identifikovat pacienty odpovídající na léčbu. V teoretické části své diplomové práce jsem popsala heterogenitu karcinomu močového měchýře, jako modelové patologie a terapeutické přístupy, které se v současnosti uplatňují. Obzvlášť jsem se soustředila na terapii založenou na instilaci Bacillus Calmette-Guérin (BCG). BCG je po desetiletí používaná jak při léčbě karcinomu močového měchýře, tak jako preventivní vakcína proti infekční tuberkulóze (TB). BCG slouží jako modelová terapie, protože u odpovídajících pacientů je vysoce účinná. Nicméně, pro zlepšení diagnostiky a monitorování průběhu onemocnění karcinomu močového měchýře a latentní tuberkulózy (LTBI) chybí účinná stratifikační metoda. V experimentální části své práce jsem navrhla a testovala 10 parametrický panel pro detekci T buněčné odpovědi na aktivaci (TAT) pro budoucí využití při stratifikaci pacientů s nádorem močového měchýře a pro detekci (LTBI). Panel jsem testovala na pozitivních kontrolách metodou průtokové cytometrie, která umožňuje detegovat desítky znaků na jednotlivých buňkách. Je dobře využitelná pro zpracování a měření snadno dostupných pacientských vzorků moči a krve. Kombinace znaků zahrnutá v TAT panelu mi umožnila detegovat reaktivní T buněčné populace po polyklonální a antigen-specifické stimulaci. Došla jsem proto k závěru, že mnou vytvořený panel je vhodný pro další rozvíjení stratifikační metody na základě detekce antigen specifické T buněčné odpovědi.
Abstract v angličtině:
Abstract Bladder carcinoma (BCa) is among the most common carcinomas in the Western world. Despite the availability of effective therapies, there is currently an urgent need to develop a stratification method, which would enable the accurate identification of patients responsive to therapy. In the theoretical part of my diploma project I describe the heterogeneity of BCa and the currently applied immunotherapeutic approaches. I specifically focused on the Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine instillation. For decades another use of BCG has been a prophylactic vaccination against tuberculosis (TB) infection. BCG serves as a model treatment because it is highly efficient when prescribed to the responsive patient. However, an effective stratification is yet to be developed for BCa and latent tuberculosis infection (LTBI) diagnosis and/or monitoring. In the experimental part of my project, I developed and tested a 10-parameter panel for T cell- specific activation test (TAT) applicable for a stratification of BCa patients as well as for the detection of LTBI. I tested the panel on positive controls using flow cytometry (FCM) method because it allows for detection and measurement of dozens of markers at a single cell level. It is easily applicable to available urine and blood samples obtained from BCa patients. Combination of TAT markers allowed me to detect reactive T cell population after polyclonal and antigen-specific stimulation. Therefore, I conclude that the TAT panel is suitable for further development and validation of a patient stratification method based on the detection of antigen- specific T cell response.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Hadlová 9.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Hadlová 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Hadlová 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB