velikost textu

Jak mládež vnímá svou dobrovolnickou činnost v organizacích pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak mládež vnímá svou dobrovolnickou činnost v organizacích pro seniory
Název v angličtině:
How Youth Perceive their Volunteer Work for Senior Citizens Organizations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Kramosilová
Vedoucí:
PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lenka Deverová
Id práce:
181169
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dobrovolnictví, mládež, mezigenerační propast, ageismus, mezigenerační dobrovolnictví, rodina, vrstevníci
Klíčová slova v angličtině:
vounteering, youth, intergenerational gap, ageism, intergenerational volunteering, family, peers
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem dobrovolnictví mládeže v organizacích pro seniory. Teoretická část se zaměřuje na vymezení dobrovolnictví, motivy a prediktory vedoucí k dobrovolnictví a na dobrovolnictví mládeže v souvislosti s veřejnou politikou. Dalším tématem je mezigenerační aspekt a s ním související mezigenerační propast, ageismus, mezigenerační učení a mezigenerační dobrovolnictví. V praktické části bude pomocí kvalitativního výzkumu mapováno vnímání této činnosti mladými dobrovolníky, jak se k této činnosti dostali, co jim přinesla a jaký mají vztah k seniorovi.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with youth volunteering in organizations for the elderly. The theoretical part defines volunteering as well as describes its main incentives and predictors. Further, it elaborates on youth volunteering in the context of public policy. The last issue discussed is the intergenerational aspect, intergenerational gap, ageism, intergenerational learning and intergenerational volunteering and programs. The methodological part analyses how is this activity perceived by your volunteers and how they end up being involved in volunteering while using qualitative research methods. Lastly, it investigates what this activity brings into their life and their relationship towards the elderly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Kramosilová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Kramosilová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Kramosilová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 639 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Deverová 707 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB