velikost textu

Vliv cytochromu b5 na oxidaci protinádorového léčiva ellipticinu cytochromy P450 1A1 a 1A2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv cytochromu b5 na oxidaci protinádorového léčiva ellipticinu cytochromy P450 1A1 a 1A2
Název v angličtině:
The effect of cytochrome b5 on oxidation of anticancer drug ellipticine by cytochromes P450 1A1 and 1A2
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Barbora Mrázová, Ph.D.
Id práce:
181154
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (BIOCH)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Barbora Mrázová, Ph.D. 5.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Barbora Mrázová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Barbora Mrázová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Marie Tichá, CSc. 151 kB