velikost textu

Sites and Consequences of Mitochondreal ROS Production

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sites and Consequences of Mitochondreal ROS Production
Název v češtině:
název v českém jazyce není uveden
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Mráček
Id práce:
181152
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (BIOCH)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Mráček 13.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Mráček 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Mráček 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Marie Tichá, CSc. 151 kB