velikost textu

Vnímání významu fyziky žáky na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání významu fyziky žáky na základní škole
Název v angličtině:
Perception of the importance of physics by students at elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anita Rusínová
Vedoucí:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Snětinová
Konzultant:
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Id práce:
180973
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Učitelství fyziky — Učitelství matematiky (FFUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vnímání fyziky žáky, pedagogický výzkum, fyzikální pokusy
Klíčová slova v angličtině:
perception of physics by students, educational research, physics experiments
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je seznámit se s problematikou a najít možnosti, jak lze ovlivnit vnímání fyziky žáky základní školy. A to metodami použitými ve výuce fyziky. Práce zjišťuje, jak žáci fyziku vnímají, a zkoumá, zda lze vnímání pozitivně ovlivnit využíváním fyzikálních pokusů ve výuce. Práce začíná sestavením vlastního dotazníku Instrinsic Motivation Inventory (IMI). Informace získané z dotazníků byly vzájemně porovnávány a vytvářeny hypotézy. Následovala příprava strukturovaného rozhovoru se žáky základní školy. Výstupy z rozhovorů byly použity k potvrzení či vyvrácení hypotéz. Na základě výsledků vyplývajících z dotazníků a rozhovorů byly formulovány závěry, které lze uplatnit ve výuce, a tak pozitivně ovlivnit vnímání fyziky žáky.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this diploma thesis is to introduce wayshow teachers can make their elementary school pupils more perceptive to learning physics by the means of specific methods. The thesis first examines on howthe subject is perceived by pupils. It later inquires whether the usage of physical experiments changes how they feel about physics. Initially, the work makes use of an Intrinsic Motivation Inventory (IMI) questionnaire. The collected information is later compared and hypotheses are made. Next, the thesis describes how the structural dialogue with elementary school pupils was prepared and subsequently executed to prove the hypotheses. The questionnaire results put a base to the final conclusions and suggestions which can be applied in a classroom.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anita Rusínová 2.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anita Rusínová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anita Rusínová 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Snětinová 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 153 kB