text size

Pavlačový dům v architektonickém a urbanistickém vývoji města Žižkova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pavlačový dům v architektonickém a urbanistickém vývoji města Žižkova
Titile (in english):
Balcony access house in the architectural and urban development of the city of Žižkov
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Kateřina Chvátalová
Supervisor:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Opponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Thesis Id:
180933
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Christian Arts (MU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/01/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Žižkov, pavlačové domy, architektura 19. století, architektura 20. století, Praha, přestavby
Keywords:
Žižkov, ballcony access houses, 19th century architecture, 20th century architecture Prague, reconstruction
Abstract (in czech):
Abstrakt v českém jazyce Anotace Diplomová práce se zaměřila na typ pavlačového domu v kontextu urbanistického vývoje Žižkova. Nejprve jsem nastínila vývoj hromadného bydlení v obecném měřítku a poté pavlačový dům v rámci jeho vývoje a v historické perspektivě jsem představila hmotné a sociální prostředí města Žižkova. Jádrem práce byla analýza žižkovského pavlačového domu s cílem stanovit jeho specifika a ukázat, jak se snášel s vývojem požadavků na kvalitu bydlení, jak jim byl přizpůsobován a jak musel ustupovat. Závěrečná kapitola stanovila podíl pavlačového domu na geniu loci Žižkova a demonstrovala jeho pochopení na dílech současné architektury. Klíčová slova Žižkov, pavlačové domy, architektura 19. století, architektura 20. století, Praha, přestavby
Abstract:
Abstrakt v anglickém jazyce Abstract This thesis focuses on the type of balcony access house in the context of urban development of Žižkov. First, the development of mass housing in general is outlined, followed by the developement of the balcony access house itself, in which was considered also historical perspective of material and social environment of the Žižkov area. The core of the thesis is the analysis of the Žižkov balcony access house with aim to determine its specific features and to show how it get along with the increasing requirements for quality of living, how it has been adapted, as well as how the balcony access house had to retreat. The final chapter establish the impact of the balcony house to the genius loci of Žižkov and demonstrate its understanding on the arts of contemporary architecture. Keywords Žižkov, ballcony access houses, 19th century architecture, 20th century architecture Prague, reconstruction
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kateřina Chvátalová 4.84 MB
Download Abstract in czech Bc. Kateřina Chvátalová 335 kB
Download Abstract in english Bc. Kateřina Chvátalová 286 kB
Download Supervisor's review PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 200 kB
Download Opponent's review Mgr. Miroslav Šmied 1.35 MB
Download Defence's report PhDr. Milan Pech, Ph.D. 153 kB