velikost textu

Koncentrace CO2 ve zdravotnickém zařízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncentrace CO2 ve zdravotnickém zařízení
Název v angličtině:
CO2 concentrations in health care facility
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Kuklová
Vedoucí:
RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.
Oponent:
Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Id práce:
180830
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CO2, kvalita ovzduší v uzavřených místnostech, výměna vzduchu, větrání, zdravotnická zařízení
Klíčová slova v angličtině:
CO2, indoor air quality, ventilation, health care facility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Kuklová 5.48 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 152 kB