velikost textu

Finskošvédská menšina a její identita v díle Kjella Westöa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finskošvédská menšina a její identita v díle Kjella Westöa
Název v angličtině:
The Swedish speaking minority in Finland and its identity in the work of Kjell Westö
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ela Doležalová
Vedoucí:
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Slouková
Id práce:
180805
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Skandinavistika (SKA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
-identita|menšiny|finskošvédská menšina|finskošvédská literatura|Kjell Westö
Klíčová slova v angličtině:
-identity|minority groups|the Swedish speaking minority in Finland|Swedish literature in Finland|Kjell Westö
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá švédsky hovořící menšinou na finském území. Protože bylo Finsko po několik staletí součástí Švédského království, švédština zde dlouho měla výsadní postavení. Vysokou prestiž si udržela i po připojení Finska k Rusku, k němuž došlo v roce 1809. V 2. pol. 19. století bylo postavení švédštiny značně oslabeno a dnes ji lze na území Finska považovat za minoritní jazyk. Cílem práce je nejdříve definovat pojem identity a vymezit specifika identity příslušníků menšin. Dále se ve své práci zaměřím na menšinu finských Švédů, její sebepojetí, historii a literaturu. Obsahem poslední části je rozbor díla finskošvédského autora Kjella Westöa, konkrétně způsob, jakým spisovatel v tvorbě pojednává svou identitu finského Švéda. KLÍČOVÁ SLOVA: identita, menšiny, finskošvédská menšina, finskošvédská literatura, Kjell Westö
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis examines the Swedish speaking minority in the area of Finland. Because Finland had been a part of the Kingdom of Sweden for some centuries, the Swedish language had a dominant position in Finland for quite some time. The Swedish language kept its high prestige even during the period of the Russian rule that began in 1809. In the 2nd part of the 19th century the status of the Swedish language weakened to a large extent and today it is considered to be a minority language of Finland. The purpose of this thesis is in the first instance to define the term of identity and the specifics of minority identity. Subsequently I will focus on the the Swedish speaking minority in Finland, its self- concept, history and literature. In the last part of my thesis I will investigate the work of the Finland‒ Swedish writer Kjell Westö, in particular his depiction of his own Finland- Swedish identity. KEY WORDS: identity, minority groups, the Swedish speaking minority in Finland, Swedish literature in Finland, Kjell Westö
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ela Doležalová 854 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ela Doležalová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ela Doležalová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Slouková 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 152 kB