velikost textu

Navrátilci z emigrácie do Československa v rokoch 1968 - 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Navrátilci z emigrácie do Československa v rokoch 1968 - 1989
Název v češtině:
Navrátilci z emigrace do Československa v letech 1968 - 1989
Název v angličtině:
Returnees from Emigration to Czechoslovakia 1968 – 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Beáta Hrenyová
Vedoucí:
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D.
Id práce:
180774
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
navrátilci|reemigrace|Československo|normalizace|pozdní socialismus|Státní bezpečnost
Klíčová slova v angličtině:
returnees|reemigration|Czechoslovakia|normalization|late socialism|State Security
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práca skúma problematiku emigrácie a predovšetkým navrátilstva do Československa v období tzv. normalizácie. Sústreďuje sa predovšetkým na analýzu výpovedí navrátilcov pri výsluchoch vedených príslušníkmi Štátnej bezpečnosti, konštruovanie ich životného rozprávania, popis motivácie či už k odchodu alebo k návratu, okolnosti ich pobytu v emigrácii a nasledujúceho návratu do Československa. Zároveň sa taktiež usiluje o vytvorenie typológie navrátilcov na základe ich vlastného popisu ich života vo výpovediach, a to predovšetkým s ohľadom na nimi zmienenú motiváciu a okolnosti odchodu za hranice. Kľúčové slová navrátilci, reemigrácia, Československo, normalizácia, neskorý socializmus, Štátna bezpečnosť
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on topic of emigration, more particularly re-emigration, in Czechoslovakia during times of so called „normalization“. The main task is to analyze the deposition of returnees by officers of State Security, how they constructed their life stories, how they described their motivation to leave Czechoslovakia and to come back, the circumstances of their life in western countries and the circumstances of their return to Czechoslovakia. This thesis attempts to create a typology of returnees based on their own description of their lives in the depositions, especially in context of their motivation and their departure. Key words returnees, reemigration, Czechoslovakia, normalization, late socialism, State Security
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Beáta Hrenyová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Beáta Hrenyová 350 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Beáta Hrenyová 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D. 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 152 kB